U tohoto typu konstrukcí jsou příčné vazby skeletu tvořeny vetknutými sloupy s příhradovými vazníky. Z architektonického hlediska působí tento typ konstrukce velice esteticky.

Pro příhradové vazníky jsou použity kvalitní uzavřené profily s oblými hranami. V rámci zvolených technologických postupů jsme schopni docílit precizního řešení všech přípojů. Daný typ střešní konstrukce umožňuje snadný rozvod instalací a trubních vedení bez nutností prostupů.

Pro sloupy běžných hal používáme tenkostěnné systémové profily, které nám umožní při nízké hmotnosti zajistit vysokou únosnost a tuhost celé konstrukce.

Služby pro vás

Nevíte co vše bude potřeba v poptávce specifikovat?

Máme pro vás přehledný formulář

vede-prihradove

U tohoto typu konstrukcí se nám daří velice dobře kombinovat výhodné ekonomické řešení se zajímavým architektonickým vzhledem konstrukce.

Jednolodní haly

Jedná se o nejběžnější typ hal. Haly mají volnou dispozici bez vnitřních sloupů. Střešní konstrukce je realizována jako sedlová. Tento typ hal představuje výhodné ekonomické řešení pro objekty s libovolným rozpětím až do 30 m.

Vícelodní haly

Tyto haly umožňují optimálně využít vytvořený prostor. S výhodou se používá u rozsáhlejších výrobních a skladovacích komplexů. Počet jednotlivých lodí není omezen. Při požadavku na volnou vnitřní dispozici je možno doplnit průvlaky a vynechat určité vnitřní sloupy.

Haly s pultovou střechou

Tento typ hal se používá při požadavku na jednostranné vyspádování střechy. S výhodou se často využívá při různých přístavbách ke stávajícím objektům bez nutnosti vytvářet mezistřešní žlaby. Haly se využívají i v případech, pokud není technicky možné zajistit odvod dešťových vod po celém obvodu objektu.

Haly s mostovými jeřáby

Haly s jeřábovými drahami pro pojezd jeřábu je možné realizovat s pultovým i sedlovým typem střechy. Využívaný statický systém s vetknutými sloupy a kloubově uloženými vazníky vytváří dostatečně tuhou konstrukci pro přes všech účinků od zatížení jeřáby do základů. Do našich hal je možno navrhnout jeřáby dle libovolných požadavků zákazníka. U hal s mostovými jeřáby používáme sloupy z uzavřených profilů nebo sloupy příhradové.

Haly s vestavěným podlažím

Toto řešení je zákazníky často využíváno pro vytvoření komplexního zázemí celé firmy. U námi navrhované konstrukce jsme schopni vhodně spojit výrobní a skladovací prostory s administrativním zázemím. Náš koncept umožní, aby i přes provázanost jednotlivých částí nedocházelo k negativnímu ovlivňování samostatných provozů.

Dodávaná řešení systému VEDE