Historie společnosti FEMONT OPAVA s.r.o.

Obchodní společnost FEMONT OPAVA s.r.o. byla založena v roce 1992 v Opavě pěti společníky, kteří v té době pracovali v odvětví výroby a montáží různých technologických celků, jako například čističky odpadních vod, pilinových zásobníků, odkalovacích nádrží či různých ocelových konstrukcí.

V roce 1992 byla zahájena na ulici Vrchní v Opavě – Kateřinkách, nicméně po dvou letech se v roce 1994 z důvodu postupného nárůstu zakázek a zvyšujícího se počtu zaměstnanců společnost přestěhovala do větších prostor na Staré silnici v Opavě do areálu bývalých uhelných skladů, kde v pronajatých prostorách již probíhala zakázková výroba větších i menších celků ocelových konstrukcí a technologií včetně jejich povrchové úpravy; v této době společnost disponovala 25 pracovníky.

Byla zde již realizována i první zahraniční kooperační spolupráce s německým partnerem při výrobě celků pro jednotlivé prvky ocelové konstrukce zábavných lunaparkových atrakcí.

Přelomovým rokem byl rok 1994, kdy FEMONT OPAVA s.r.o. zahájil nejprve dovoz, a posléze vlastní výrobu montovaných hal z ocelových konstrukcí s opláštěním.

Na počátku roku 1995 bylo učiněno vedením společnosti zásadní důležité rozhodnutí, které úzce souviselo s výstavbou vlastního výrobního závodu. Byla vybrána lokalita v katastrálním území Opava – Vávrovice a v roce 1995 bylo započato s výstavbou vlastního výrobního objektu, který byl slavnostně otevřen dne 1. října 1996, v téže době již společnost zaměstnávala 45 pracovníků.

V témže roce byla navázána spolupráce s autorem užitného vzoru systému VEDE – lehkých ocelových halových konstrukcí, a společnost se začala šířeji zabývat tímto novým nosným výrobním programem.

V roce 2000 došlo k rozšíření výrobních prostor o další novou výrobní halu, ve které byla v roce 2006 vybudována moderní lakovna pro kvalitnější aplikaci povrchových nátěrových systémů.

V roce 2008 byla výrobní hala rozšířena o část expedice hotových výrobků a návozu hutního materiálu. Současně byla rozšířena a modernizována administrativní budova společnosti, kdy vzniklo samostatné projekční oddělení a oddělení obchodní.

Společnost zaměstnávala 205 pracovníků a působila v rámci celé ČR a na Slovensku.

V letech 2009 – 2010 byla v rámci operačního programu podnikání a inovace – program Rozvoj – II. výzva, instalována ve společnosti nová stehovací a svařovací linka dlouhých ocelových profilů typu U, I, C do výšky stojiny maximálně 1000 mm a délky 16 m.

Tímto krokem došlo k výraznému posunu zvyšování kvality a kvantity vyráběných ocelových skládaných a svařovaných dílců jakožto nosných komponentů jednotlivých ocelových hal, ať už systému VEDE, rámových konstrukcí nebo jednotlivých individuálních požadavků zákazníků na dílčí dodávky pro jejich další zpracování v rámci jejich vlastních zakázek.

Během let 2010 – 2015 došlo ke stabilizaci společnosti vzhledem k recesy ekonomiky ČR v období let 2008 – 2009.

V roce 2014 se společnost opět zapojila do možnosti dotačních operačních programů pro rozvoj stávajících technologických zařízení či pořízení úplně nových technologií v rámci zkvalitnění vlastní výroby v návaznosti na rozšíření pracovních míst v oblasti dělnické i technické.

Došlo k modernizaci všech jednotlivých pracovišť předvýrobní etapy včetně inovace počítačového hardwarového a softwarového vybavení na projektování, výrobu a montáž ocelových konstrukcí.

V roce 2015 společnost FEMONT OPAVA s.r.o. rozšířila výrobu o moderní výrobní halu s celkovou plochou 2200 m², která svými parametry předčila původní výrobní haly zejména svou dominantní výškou, technickými a užitnými parametry nových mostových jeřábů.

V návaznosti na již zmíněné možnosti obnovených dotačních programů byla v rámci operačního programu podnikání a inovace v roce 2013 zahájena příprava týkající se pořízení nové investice do laserového pálícího stroje.

Výsledkem bylo využití nové výrobní haly a instalace moderního laserového pálícího zařízení včetně všech navazujících technologických a podpůrných zařízení. Tímto se společnosti podařilo rozšířit portfolio služeb pro zákazníky a investory.

Našim cílem v období let 2020-2025 je zabezpečit trvalé zefektivnění výkonnosti systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K tomuto účelu jsme zavedli Politiku integrovaného systému managementu (dále jen ISM), která se zabývá níže uvedenými oblastmi:

 • stabilizací procesů
 • spokojeností zákazníků a zainteresovaných stran
 • rozvojem vlastních zaměstnanců
 • zlepšováním systému managementu kvality, EMS a BOZP – Integrovaný ISM
 • spolupráci s dodavateli

Přehled firemní politiky ISM, naleznete zde.

Video

Prohlédněte si i další naše videa

Podívejte se na videa z realizací

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. je od roku 2008 členem České asociace ocelových konstrukcí, a v současné době působí v rámci asociace v pozici řádného člena.

Řádný člen ČAOK FEMONT OPAVA s.r.o.

Česká asociace ocelových konstrukcí je sdružením předních českých výrobců ocelových konstrukcí a dalších společností, které se na návrhu a produkci ocelových konstrukcí podílejí.

Jedná se o prestižní sdružení, které se snaží naplňovat několik strategických cílů.

V rámci rozvoje oboru ocelových konstrukcí se snaží zajišťovat informovanost všech zainteresovaných subjektů v oboru. Na různých úrovních se snaží prosazovat opatření směřující ke zvyšování kvality produkovaných ocelových konstrukcí. Jednou z činností je i spoluúčast na tvorbě norem a legislativních předpisů v rámci České republiky i Evropské unie.

Více informací je možno získat na oficiálních stránkách ČAOK.

Certifikace

Jsme držiteli certifikátů, které zaručují plnění dlouhodobých cílů stanovených ve firemní politice integrovaného systému managementu. Zajímají vás informace k certifikacím, která naše společnost absolvovala, kontaktujte nás a my vám je rádi předložíme.

 • Systém managementu kvality
  Certifikát potvrzující splnění norem ČSN EN ISO 9001:2016
 • Systém managementu kvality
  Certifikát potvrzující splnění norem ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022
 • Systém environmentálního managementu
  Certifikát potvrzující splnění norem ČSN EN ISO 14001:2016
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Certifikát potvrzující splnění norem ČSN ISO 45001:2018
 • Osvědčení o shodě výroby
  Osvědčení o shodě řízení výroby pro konstrukční ocelové díly třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2+A1
 • Certifikát k výrobě a montáži ocelových konstrukcí
  Certifikát potvrzující způsobilost výroby a montáže ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2+A1

FEMONT OPAVA s.r.o.,
jako výrobce ocelových konstrukcí, má zájem na trvalé spolupráci:

 • s projektanty a architekty, kteří se zabývají projektováním tohoto druhu staveb
 • se stavebními firmami, které realizují takové objekty
 • s výrobci stavebních komponentů
 • se specialisty, kteří by prováděli obchodně-technickou činnost na základě smluvních vztahů se společností FEMONT OPAVA, s.r.o.
ALDA Opava s.r.o.
ARKYS, s.r.o.
ARMATURY Group a.s.
BRANO GROUP, a.s.
Česká asociace ocelových konstrukcí
Českomoravský beton, a.s.
Copreci CZ, s.r.o.
EJOT CZ, s.r.o.
Ferona, a.s.
Haberkorn Ulmer s.r.o.
Kingspan a.s.
Kofola a.s.
KONDOR s.r.o.
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
KPDH strojírna s.r.o.
OMLUX, spol. s.r.o.
Optys, spol. s r.o.
Radek Šabatka
Salzgitter AG
SKÁLA & VÍT, s.r.o.
Slévárna Dolní Benešov s.r.o.
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
STATECH s.r.o.
TECHFLOOR s.r.o.
TRESTLES, a.s.
Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o.