Konstrukční systém VEDE

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. se zabývá výrobou a montážemi ocelových konstrukcí a hal včetně všech dodávek příslušenství. Realizaci celého díla jsme schopni zajistit jako generální dodavatel.

Hlavními komponenty systému VEDE je hlavní nosná konstrukce a prvky střešního a stěnového systému. Náš konstrukční systém umožňuje realizaci přístavby, vestavby, případně rekonstrukce bez velkých a náročných konstrukčních zásahů do stávající stavby.

Vypracování projektu ocelové konstrukce pro stavební povolení, resp. provedení stavby včetně statického výpočtu, zajistí naše společnost, přičemž vždy je dodržována zásada trvalé spolupráce se stavebním projektantem.

Ocelové montované haly realizujeme na území České, Slovenské a Polské republiky, příležitostně i v jiných evropských státech, a to i jako generální dodavatel.

Přesvědčte se sami. Najděte si halu ve vašem nejbližším okolí.

Podívejte se, kde všude naše haly už stojí

Nosná ocelová konstrukce systému VEDE
Nosná ocelová konstrukce
Střešní systém
Střešní systém
Stěnový systém
Stěnový systém

Další možnosti a přednosti VEDE systému

Rádi vám navrhneme řešení objektu dle vašich požadavků, zaručíme rychlou a bezproblémovou výstavbu. Další potřebné informace poskytneme v rámci konzultační spolupráce.

Dílčí části konstrukčního systému VEDE

OPTIMALIZOVANÝ SOUBOR KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ PRO PROJEKTANTY VEDE systém dává projektantovi stavby k dispozici již optimalizovaný soubor nosných prvků ocelové konstrukce, které jsou tvarově a rozměrově buď zcela definovány, nebo slouží jako vzor pro vytvoření tvarově odvozených prvků. Nosný skelet a dispozice objektu se vytvoří složením jednotlivých prvků.

VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY ČINNOSTÍ Z VEDE systému lze realizovat objekty pro všechny druhy činností – pro výrobu, obchod, skladování, sport, zemědělství apod. K halám jsou dodávány i vícepodlažní správní a sociální budovy, lze vytvořit i stavby architektonicky náročně ztvárněné, jako autosalony, markety…

NÍZKÁ SPOTŘEBA OCELI VEDE systém posunuje hranice běžných rozpětí daleko za dosavadní zvyklosti. Rozpony kolem 30 m bez podpor se realizují se stejnou spotřebou oceli, jako mají malo-rozponové konstrukce s trámovými prvky.

DVOULODNÍ HALY BEZ ÚŽLABÍ Součástí VEDE systému jsou střešní rámové a příhradové nosníky (vazníky). Typově se jedná o obloukové, sedlové i pultové střechy s libovolným spádem. To umožňuje vytvořit např. dvoulodní haly bez úžlabí s jedním vnitřním sloupem nebo vícelodní haly pro zastřešení velkých půdorysných ploch. Dále konstrukční systém umožňuje realizovat stropní příhradové nosníky, potrubní mosty, lávky apod.

MINIMALIZACE NEVYUŽITELNÉHO PROSTORU Střešní příhradové vazníky VEDE systému jsou štíhlé a nízké, což minimalizuje nevyužitý prostor střešní konstrukce.

ŠIROKÁ NABÍDKA VYBAVENÍ A DOPLŇKŮ Haly mohou být vybaveny mostovými nebo podvěšenými jeřáby, vestavěným podlažím přístavbami apod.

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI Variabilita VEDE systému není omezena žádnou typizací nebo nabídkou hotových objektů.

Náš konstrukční systém nalézá široké uplatnění zejména u těchto typů konstrukcí

Myslíme na budoucnost vaší firmy, budeme rádi, když v budoucnosti budete myslet na nás.