Střešní opláštění objektů je možné vybrat z několika variant. Každá z variant má svá specifika z pohledu odlišných fyzikálně-technických parametrů a nároků na vlastní realizaci. Výběr střešního pláště závisí na konkrétních podmínkách dané stavby.

Služby pro vás

Nevíte co vše bude potřeba v poptávce specifikovat?

Máme pro vás přehledný formulář

Hladký střešní minerální panel

Hladký minerální panel

Střešní minerální panel s klopkami

Minerální panel s kopkami

Střešní PUR panel s klopkami

PUR panel s kopkami

Střešní PUR panel s profilem tašky

PUR panel profil tašky

SPECIFIKACE PANELŮ POLYURETANOVÉ MINERÁLNÍ
Tloušťky d (m) 25-160 mm 60-200 mm
Minimální sklon panelů min. 7 % min. 8,5 %
Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) 0,745-0,137 0,673-0,210
Požarní odolnost max. EW 30 DP3 max. EW 120 DP1

Jsou nejběžnějším typem pro opláštění střešních konstrukcí, které nám umožňují vyhovět požadavkům pro tepelně izolační a požární vlastnosti objektů. Tyto panely nám nabízí širokou škálu povrchových profilací a barevného řešení.

Pro střechy se spádem minimálně 7 % se používají lehké střešní panely s povrchy z lakovaných pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří buď tuhá polyuretanová pěna (PUR), nebo minerální vata. Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny překrytím krajní vlny. Používají se pouze výrobky renomovaných firem, které zaručují dlouhodobou životnost.

Tloušťka izolace u PUR panelů je dle požadavků na tepelně-izolační vlastnosti, u minerálních panelů je standardně okolo 150 až 200 mm, z důvodů prostupů tepla. Panelový střešní plášť se dodává s lemovacími plechy hřebene, štítu…, včetně spojovacího a těsnícího materiálu. Používá se podokapní žlab půlkruhový na žlabových hácích nebo podokapní žlab bez spádový hranatý, který vytváří estetický lem střechy. Žlaby jsou chráněny proti poškození sesutým sněhem průběžnou sněhovou zábranou.

Střešní panel s PVC fólií

Panel s PVC folií

Hluboký střešní panel s PVC fólií

Hluboký panel s PVC folií

PANELY S PVC FÓLIÍ
Tloušťky d (mm) 60–100 mm
Minimální sklon panelů min. 1 %
Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) 0,350–0,190
Požární odolnost max. EW 30 DP3

Jsou využívány u střešních konstrukcí s minimálním spádem s náročností na tepelně izolační vlastnosti.

Pro střechy s malým spádem se používají lehké střešní panely, jejichž vrchní povrch tvoří hydroizolační fólie, tepelnou izolaci PUR pěna, spodní povrch trapézový lakovaný plech. Jsou uloženy na vaznících.

Výhodou střech s velmi malým spádem je, že se u nich zpravidla neprovádějí žlaby. Stěnový plášť přesahuje atikou vysokou min. 150 mm přes okraj pláště střechy a ve střeše se provedou pouze vpusti do vnitřního odpadního potrubí. Systémové vpusti jsou nataveny přímo na fólii krytiny. Odpadají i mezistřešní žlaby v úžlabí střech, výrazně se zjednodušuje navázání střešního pláště na otvory pro světlíky a prostupy instalací, což přispívá k funkční spolehlivosti těchto střech.

Používají se především pro střechy s velmi malým spádem se zvýšenou požární odolností. Jsou složeny z nosné části, která je tvořena z trapézových nosných plechů, dále z částí zajišťující tepelnou a protipožární izolaci a v poslední řadě z hydroizolační fólie, asfaltové krytiny.

Střešní skládané pláště nabízí naše společnost u střešních konstrukcí s nízkým spádem a s vysokými požadavky na požární odolnost střešního pláště.

Skladba je složena z těchto částí:

  • Nosný trapézový plech
  • Parotěsná zábrana
  • Tepelně izolační souvrství (zajišťuje i protipožární odolnost skladby)
  • Hydroizolační fólie
Nezateplený střešní plášť z trapézového plechu

Pro střešní opláštění objektů, u kterých není kladen požadavek na tepelně izolační vlastnosti, se používá trapézový plech. Tento systém se aplikuje především u skladových objektů v průmyslu a zemědělství.

Střešní trapézové plechy jsou válcovány z pozinkovaných plechů a jsou opatřeny barevnou povrchovou úpravou. Barevné řešení je možné vybírat z široké palety odstínů.

Dodávaná řešení systému VEDE