V rámci VEDE systému naše společnost vyrábí ocelové haly, u nichž je schopna uplatnit různá statická řešení s ohledem na místní podmínky stavby a požadavky zákazníka.

Příhradová konstrukce – Konstrukční systém VEDE
Příhradová konstrukce
Rámová konstrukce – Konstrukční systém VEDE
Rámové konstrukce
Atypická konstrukce – Konstrukční systém VEDE
Atypické konstrukce

U všech dodávaných řešení je nosná ocelová konstrukce tvořena prvky primární a sekundární ocelové konstrukce.

Primární nosná konstrukce

Primární nosná konstrukce

Tato konstrukce tvoří hlavní nosný skelet objektu. Její hlavní funkcí je přenos stálých, užitných a klimatických zatížení do základových konstrukcí. Příčné vazby skeletu jsou obvykle tvořeny vetknutými sloupy s příhradovými vazníky nebo plnostěnnými rámy. V podélných stěnách a ve střeše jsou doplněna ztužidla, ve štítových stěnách pak štítové sloupy. Tento základní nosný skelet může být podle přání zákazníka doplněn o prvky mezipater, nosníky jeřábových drah, a další volitelné konstrukční prvky.

U námi navržených ocelových konstrukcí jsme schopni deklarovat splnění požadavku na požární odolnost ocelové konstrukce. U dodané primární nosné ocelové konstrukce jsme schopni aplikovat nátěrový systém zvolený v souladu s normou ČSN EN ISO 12944. Alternativně je možno zajistit protikorozní ochranu ocelové konstrukce žárovým zinkováním, metalizací, popřípadě duplexními povlaky. Na základě certifikace v souladu s normou ČSN EN 1090-1 jsme oprávněni naše výrobky označit značkou CE.

Sekundární nosná konstrukce

Sekundární nosná konstrukce

Tato konstrukce na primární nosnou ocelovou konstrukci navazuje, a zajišťuje přenos účinků od stálých, užitných a klimatických zatížení.

Jednotlivé prvky slouží jako podpory pro stěnový a střešní plášť, výměny pro okna, dveře, vrata, světlíky a případné další výplně otvorů v opláštění.

Sekundární konstrukce obvykle navrhujeme z pozinkovaných tenkostěnných profilů tvarovaných válcováním za studena. Tyto prvky jsou vyráběny z oceli třídy S 450. Jedná se o systémové řešení, které umožňuje návrh lehkých a štíhlých konstrukcí. Tyto prvky jsou obvykle dodávány jako pozinkované bez další povrchové úpravy. Alternativně navrhujeme sekundární konstrukce z uzavřených nebo otevřených profilů z oceli S 235. U těchto typů profilů je protikorozní ochrana zajištěna aplikací nátěrového systému. Stejně jako u primární konstrukce jsme schopni doložit splnění nároků na požární odolnost. Veškeré výrobky sekundární nosná ocelová konstrukce dodávané na stavbu nesou označení CE.

Máme ze sebou více než 1000 realizovaných staveb

Jsme spolehlivý dodavatel ocelových montovaných hal a konstrukcí s vlastním konstrukčním systémem VEDE.

Více informací k realizaci ocelových hal a konstrukcí

Nezávazná poptávka

Máme pro vás přichystaný formulář k zjednodušení specifikace zakázky realizace ocelových montovaných hal. Nemusíte se obávat tento formulář slouží jako nezávazná poptávka a pomáhá nám lépe se připravit na budoucí spolupráci.

Nejste si jisti s výběrem barev?

Staňte se sami sobě návrhářem a jednoduše si s naším konfigurátorem zvolte svou vlastní barevnou kombinaci. Tento nástroj vám pomůže lépe si představit, jak by mohla vaše nová hala vypadat.

vyzkoušejte konfigurátor barevnosti hal

Výhody oproti zděným systémům

  • Odpadá mokrý proces
  • Rychlá a flexibilní montáž
  • Široký sortiment stěnových a střešních systémů
  • Štíhlé a estetické konstrukce
  • Tvůrčí svoboda při návrhu konstrukce
  • Vysoká přesnost prvků s minimálními tolerancemi
  • Vysoký podíl dílenské výroby, kvalita zajištěna certifikovanými procesy