Automatická linka je složena z linky stehovací a linky svařovací. Na vstupní stehovací lince je provedeno rozměrové sestavení složeného profilu z dílčích ocelových prvků. Geometrie profilu je zajištěna provedením stehových svarů. Výstupní svařovací linka pracuje s připraveným polotovarem profilu. Po nastavení základních parametrů svařovacího procesu je proveden podélný průběžný svar v dané pozici. Automatická linka umožňuje použití dvou souběžně svařujících hořáků.

Celý proces svařování je snímán pomocí kamer a kontrolován obsluhou svařovací linky na LCD monitoru.

Svařování na automatické svařovací lince umožňuje splnění všech normových požadavků na provedené svary a celkovou geometrii složeného profilu.

TECHNICKÉ PARAMETRY SVAŘOVACÍHO PROCESU

AUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ LINKA
Minimální délka svařovaného profilu 2400 mm
Maximální délka svařovaného profilu 12000 mm
Maximální výška svařovaného profilu 1000 mm
Jakosti svařovaných materiálů S235, S275, S355
Maximální výška koutového svaru 5 mm
Průměr svařovacího drátu 1 mm
Metoda svařování MAG 135
Polohy svařování podle ČSN EN ISO 6947 PA, PB, PC

Kontaktní osoba

Jiří Sáblík

Vedoucí výroby
Mobil: + 420 605 202 451

jiri.sablik@femont.cz

Poptávky a objednávky můžete zasílat v elektronické podobě na uvedenou kontaktní osobu.

V případě zájmu zákazníka je naše společnost
schopna v rámci dodávky zajistit i dopravu.

Kromě svařování profilů automatickou linkou nabízíme také