Našim zákazníkům nabízíme otryskání ocelových profilů a plechů. Tryskání provádíme na průběžném tryskacím stroji ŠKODA TTP 1,6-F s válečkovou tratí pro dopravu materiálu. Rychlost průchodu materiálu tryskacím strojem a množství abraziva lze plynule regulovat. Jako medium pro tryskání používáme abrazivo z ocelového granulátu S330. Abrazivo je pomocí metacích jednotek vrháno kolmo k ose válečkové tratě.

U profilů i plechů jsme schopni našim zákazníkům v rámci nabízené služby zajistit stupeň otryskání Sa 2,5 podle normy ČSN EN ISO 8501-1.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE

ŠKODA TTP 1,6-F S VÁLEČKOVOU TRATÍ PRO DOPRAVU MATERIÁLU
Maximální šířka tryskaného materiálu 1500 mm
Maximální výška tryskaného materiálu 450 mm
Maximální délka tryskaného materiálu 12000 mm

Kontaktní osoba

Jiří Sáblík

Vedoucí výroby
Mobil: + 420 605 202 451

jiri.sablik@femont.cz

Poptávky a objednávky můžete zasílat v elektronické podobě na uvedenou kontaktní osobu.

V případě zájmu zákazníka je naše společnost
schopna v rámci dodávky zajistit i dopravu.

Kromě tryskání oceli nabízíme další služby