Výroba a služby

Naše společnost disponuje vlastními výrobními prostory složenými z úseků přípravy, zpracování a samotné výroby ocelových konstrukcí, dále z úseku lakovny a skladu materiálu a v poslední řadě z úseků přípravy klempířských prvků a expedice hotových konstrukcí.

Všechny tyto výrobní úseky jsou vzájemně propojené do jedné výrobní haly o celkové užitné ploše 6 000 m².

Náš výrobní úsek disponuje celkově 8 ks mostových jeřábů o max. nosnosti 8 000 kg, které jsou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše výrobní haly.

Našim klientům poskytujeme nejvyšší míru kvality a jakosti dodávaných ocelových konstrukcí.

  • Finální podoba výrobního závodu byla dokončena v roce 2006.
  • Celková roční produkce společnosti je v průměru 3 000 tun ocelových konstrukcí.
  • Jsme držiteli certifikátu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2 třída EXC3.

Pro tyto účely disponujeme:

  • Vlastními svařovacími linkami
  • Vlastním pálícím automatem
  • Dvěma CNC stroji pro ohyb a tvarování klempířských prvků
  • Linkou na tryskání železa