Opláštění objektů je možné vybrat z několika variant. Každá z variant má svá specifika z pohledu odlišných fyzikálně-technických parametrů a nároků na vlastní realizaci.
Výběr pláště závisí na konkrétních podmínkách dané stavby.

Služby pro vás

Nevíte co vše bude potřeba v poptávce specifikovat?

Máme pro vás přehledný formulář

Sendvičový stěnový panel s profilací BOX

Profilace BOX

Sendvičový stěnový panel s profilací EURO

Profilace EURO

Sendvičový stěnový panel s profilací MICRO

Profilace MICRO

Sendvičový stěnový panel s profilací MINIBOX

Profilace MINIBOX

Sendvičový stěnový panel s profilací W

Profilace W

Sendvičové panely jsou nejběžněji používaným typem pláště ocelových konstrukcí našich hal. Typ panelů je zvolen s ohledem na konkrétní požadavky. Pro výběr typu panelů jsou rozhodující požadavky z hlediska tepelně technického, požárního případně akustického. Sendvičové panely nám umožňují nabídnout zákazníkům širokou škálu povrchových profilací a barevného řešení.

Skladebná šířka panelů je zpravidla 1000 mm nebo 1150 mm. Kladení panelů je svislé nebo vodorovné.

SPECIFIKACE PANELŮ POLYURETANOVÉ MINERÁLNÍ
Tloušťky d (mm) 40–200 mm 60–200 mm
Aplikace panelu (uložení) vertikální nebo horizontální
Minimální sklon panelů min. 8,5 %
Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) 0,595–0,112 0,673–0,210
Požární odolnost max. EW 60 DP3 max. EW 120 DP1
Kotvení panelů viditelné nebo skryté kotvení
Skládaný stěnový plášť z trapézového plechu

Skládaný plášť je alternativou k sendvičovým panelům. Jedná se o systém nosných kazet s dodatečně vkládanou tepelně izolační vrstvou. Krycí pohledová vrstva bývá obvykle tvořena trapézovými plechy.

Skládané stěnové pláště nabízí naše společnost u stěnových konstrukcí s vysokými požadavky na požární odolnost stěnového pláště.

Nezateplené stěnové opláštění z trapézového plechu

Pro stěnové opláštění objektů, u kterých není kladen požadavek na tepelně izolační vlastnosti, se používá trapézový plech. Tento systém se aplikuje především u skladových objektů v průmyslu a zemědělství.

Stěnové trapézové plechy jsou válcovány z pozinkovaných plechů a jsou opatřeny barevnou povrchovou úpravou. Barevné řešení je možné vybírat z široké palety odstínů.

Dodávaná řešení systému VEDE