Skladovací objekt krmiv FARMY Vlčeves v okrese Tábor byl realizován v polovině roku 2012 za dobu necelých dvou měsíců.

Celková rozloha skladové haly je 1650 m² o parametrech: rozpon 25,0 m, délka 66,0 m a celoplošnou světlá výškou haly 5,2 m a byla řešena jako ocelová rámová konstrukce s volnou vnitřní dispozicí. Vzhledem k nízkým nárokům na tepelně izolační vlastnosti stěnového a střešního systému haly, byl objekt opláštěný pomocí trapézové krytiny bez tepelné izolace.

Investor akce: Ing. Romana Marešová
Rok realizace: 2012
Doba realizace: 2 měsíce
Zastavěná plocha: 1650 m²