Novostavba víceúčelové haly pro ZD Hraničář v Loděnici se prováděla v roce 2015. Jako generální dodavatel byla vybrána naše společnost.

Novostavba je o rozměrech 20x52m. Výstavba spočívala v založení stavby, dodávce a montáži příhradové ocelové konstrukce, dodávce střešního a stěnového pláště. Opláštění bylo navrženo z trapézového plechu, prosvětlení je řešeno umístěním prosvětlovacích prvků ve stěně.

Výstavba byla specifická realizací železobetonových opěrných stěn s výškou 3 m, které umožňují skladování volně ložených zemědělských komodit.

Investor akce: Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice
Rok realizace: 2015
Doba realizace: 3 měsíce
Zastavěná plocha: 1040 m²