Ostravský areál společnosti Auto Hruška s.r.o. pro prodej a servis vozidel značky PEUGEOT, ležící pod fotbalovým stadionem, se skládá celkově ze dvou samostatných hal a to z čelního autosalónu a zadní servisní haly.

Oba tyto nové objekty, o půdorysných rozměrech 678 m² a 440 m², vyrostly za dva a půl měsíce v druhé polovině roku 2013 a byly konstrukčně napojeny na již stávající středový objekt autosalónu kruhového tvaru uprostřed celého areálu. Pro čelní objekt nového autosalónu, skládajícího se částečně i z administrativních dvoupodlažních prostor, musela být v přední části haly vybudována investorem, kvůli okolnímu srázu terénu, pomocná opěrná zeď, bránící sesuvu půdy.

Pro spolupráci na této akci byla vybrána společnost Kingspan a.s. z Hradce Králové, která dodávala veškeré stěnové a střešní sendvičové opláštění obou nových objektů autosalónu a servisu. Pro stěnové opláštění byl zvolen barevný návrhu konceptu PEUGEOT a to RAL 5011, střecha zde byla kvůli nízkému sklonu řešena pomocí střešního panelu s fólií.

Investor akce: Auto Hruška s.r.o.
Rok realizace: 2012
Doba realizace: 3 měsíce
Zastavěná plocha: 1120 m²