Spolu s generálním dodavatelem společností Beskydská stavební a.s. jsme od roku 2012 spolupracovali, na realizaci průmyslových hal v areálu společnosti ČEMAT s.r.o. v lokalitě Bohumín – Pudlov.

Výstavba zahrnovala 3 průmyslové objekty:

  • zastavěná plocha 1. objektu činila 19×56,4 m, realizace proběhla v roce 2012
  • zastavěná plocha 2. objektu činila 30,7×50 m, realizace proběhla v roce 2013
  • zastavěná plocha 3. objektu činila 43×48 m, realizace proběhla v roce 2013

Konstrukční systém hal je tvořen příhradovými vazníky uloženými na vetknutých sloupech. Střešní a stěnové opláštění je řešeno zateplenými sendvičovými panely, objekty jsou prosvětleny prosvětlovacím panelem v úrovni střechy.

Architektonické řešení všech průmyslových hal je v souladu designovým konceptem firmy ČEMAT s.r.o.

Investor akce: ČEMAT s.r.o.
Rok realizace: 2012-2013
Doba realizace: 2 roky
Zastavěná plocha: 4670 m²