Výstavba a rekonstrukce Logistického centra společnosti TQM – holding s.r.o., v Opavě na hlavním silničním tahu ve směru na Ostravu, realizovala naše společnost jako stavbu na klíč.

V rámci této akce došlo k výstavbě nových administrativních a skladových úseků logistického centra sloužících pro expedici zboží a k rekonstrukci již stávající původní haly. Zde se v rámci rekonstrukce demontoval původní střešní a stěnový plášť celého objektu a došlo k celoplošnému nadstavení střešní ocelové konstrukce včetně sloupů o výšku +3,0 m na konečnou maximální výšku objektu +14,2 m, spolu s novým střešním a stěnovým pláštěm.

Celková výstavba nových úseků a kompletní rekonstrukce původního objektu centra vznikala roku 2011 za pouhých 8 měsíců a se svoji celkovou zastavěnou plochou necelých 8593 m² byla jednoznačně naší největší akcí roku 2011.

Investor akce: TQM – holding s.r.o.
Rok realizace: 2011
Doba realizace: 8 měsíců
Zastavěná plocha: 8593 m²