Ve městě Albrechtice realizovala naše společnost výstavbu nového výjezdového centra pro místní záchrannou
službu – hasiče.

Výstavba objektu o celkové rozloze 652 m2 je členěna na část výjezdovou, která slouží pro parkování mobilní techniky záchranné služby a na část dvoupodlažní administrativy, o půdorysné rozloze 90 m2. Jako nosný skelet zde byla použita ocelová nosná konstrukce s příhradovými střešními vazníky opláštěná sendvičovými panely. Střešní plášť je v tomto případě halového objektu vyřešen jako plášť skládaný zakončený PVC fólií vhodný pro střechy s nízkým spádem. Pro fasádní plášť haly byl zvolen dodavatel Ruukki, který zde dodával specifický fasádní panel s tzv. fasádní vlnou, který v odstínu červené dodává celé stavbě originální vzhled.

Investor akce: Město Albrechtice
Rok realizace: 2015
Doba realizace: 3,5 měsíce
Zastavěná plocha: 652 m²