Realizaci výstavby nového sídla společnosti pronax group s.r.o. naše společnost prováděla jako generální dodavatel.

Realizace a generální dodávka díla spočívala v kompletní výstavbě skladové haly, administrativní části, terénních úprav, obvodové opěrné PREFA stěny, oplocení včetně bran, veškerých vnitřních instalací a zařizovacích předmětů aj.
Skladová hala je provedena v ocelovém konstrukčním systému VEDE o rozměrech 25,9 x 40,2 m s příhradovou pultovou střešní konstrukcí.
Administrativní dvoupodlažní část je naopak řešena z betonové monolitické konstrukce o rozměrech 25,9 x 19,2 m.
Pro fasádní plášť haly byl zvolen dodavatel Ruukki, jež dodával specifický fasádní panel s tzv. fasádní vlnou, který celé stavbě dodává originální vzhled.

Investor akce: pronax group s.r.o.
Rok realizace: 2015/2016
Doba realizace: 10 měsíců
Zastavěná plocha: 1540 m²