Naše společnost realizovala výstavbu horní stavby nového zázemí společnosti BARAN v Neplachovicích, zabývající se výrobou a montáží oken, dveří, vrat aj.

Tato realizace pro naši společnost představovala výstavbu ocelového skeletu v konstrukčním systému VEDE, která byla rozdělena na část výrobněskladovou a na část administrativního zázemí a poté kompletní realizaci stěnového a střešního opláštění celého díla včetně klempířského lemování výplní otvorů.
Celková půdorysná plocha tohoto nového zázemí společnosti zabírá plochu 1713 m2, z toho část výrobně-skladová tvoří 1478 m2 a část administrativy 235 m2.

Investor akce: BARAN okna, dveře, vrata
Rok realizace: 2015
Doba realizace: 3 měsíce
Zastavěná plocha: 1713 m²