Výrobně-skladová hala s administrativní částí kanceláří společnosti Haberkorn s.r.o. nacházející se v obci Mokré Lazce na trase mezi městy Opava a Ostrava je již druhou výrobně-skladovou halou s administrativou, kterou naše společnost mohla pro tohoto výrobce strojních dílů postavit.

Nové, výrobně-skladovací, zázemí společnosti Haberkorn Ulmer s.r.o. bylo zrealizováno v polovině roku 2012 za dobu tří měsíců o hodnotách zastavěné plochy dvoupodlažní administrativy o výměře 270 m² a výrobně-skladové haly 1380 m² o celkových rozměrech celého objektu 30×55 m.

Pro spolupráci na této akci byla vybrána společnost Kingspan a.s. z Hradce Králové, která dodávala veškeré stěnové a střešní sendvičové opláštění. Střecha zde byla kvůli nízkému sklonu řešena pomocí střešního panelu s fólií.

Investor akce: Haberkorn Ulmer s.r.o.
Rok realizace: 2012
Doba realizace: 3 měsíce
Zastavěná plocha: 1650 m²