Realizovali jsme jako generální dodavatel stavby pro investora OSTROJ a.s. výstavbu skladové haly s příhradovým typem ocelové konstrukce. Stěnové opláštění je řešeno minerálním panelem tloušťky 150 mm, střešní opláštění je skládané.

Součástí byly venkovní úpravy, přeložka plynovodu a splaškové kanalizace, demolice požární nádrže a příprava území. Dílo jsme realizovali jako generální dodavatel stavby na klíč.

Investor akce: OSTROJ a.s.
Rok realizace: 2015
Doba realizace: 4 měsíce
Zastavěná plocha: 930 m²