Na přelomu let 2021 a 2022 jsme se přímo pro investora díla Macco Organiques, s.r.o. podíleli na realizaci velmi rozsáhlého projektu výstavby nové skladové haly č.14 včetně souvisejících stavebních objektů. Realizace stavby probíhala v hlavním výrobním závodě v Bruntále v Moravskoslezském kraji.

Samotný projekt se skládá ze 4 stavebních objektů s následujícími parametry:

Objekt SO01 – hlavní skladová hala č.14, je navržena jako dvojlodní hala o celkové šířce 38,65m, celkové délce 90,75m a vnější hřebenové výšce +21,85m.

Objekt SO02 – třípodlažní administrativní budova o půdoryse 20 x 11m.

Objekt SO03 – rámová pultová hala, 11,75 x 43,75m s atikovou výškou 6,3m.

Objekt SO04 – rámová pultová hala, 11,79 x 27 x 79m s atikovou výškou 11m.

Celková zastavěná plocha všech těchto 4 objektů je 4.568 m².

Všechny tyto stavební objekty jsou konstrukčně navrženy v ocelovém skeletu, který kompletně vyráběla naše společnost v našem vlastním výrobním závodu v Opavě.

V rámci naší realizace zajišťovala naše společnost kompletní výrobu, dodávku a montáž ocelového skeletu všech stavebních objektů, dále kompletní realizaci stěnového a střešního skládaného pláště, dodávky vnitřních instalací, VZT, vytápění a v poslední řadě veškeré zámečnické a klempířské prvky.

Celková zastavěná plocha všech halových objektů je celkem 4.568 m².

Rádi bychom touto cestou poděkovali investorovi za vloženou důvěru v naší společnost u toho projektu výstavby.

Váš FEMONT OPAVA s.r.o.

Investor akce: Macco Organiques, s.r.o.
Rok realizace: 2021-2022
Doba realizace: 8,5 měsíce
Zastavěná plocha: 4568 m²