Na přelomu let 2014 a 2015 jsme se podíleli na realizaci novostavby skladové haly s názvem „Modernizace a rozšíření dotřiďovací linky pro separaci odpadů“ ve Žďáru nad Sázavou.

Výstavba skladové haly je v tomto případě řešena, jako nezateplený objekt, opláštěný pouze trapézovými plechy. Pro zajištění co největšího přisunu denního světla do haly byly jak u střechy, tak u fasády haly použity v maximální možné míře trapézové prosvětlovací plechy, které zajišťují dostatečné prosvětlení interiéru skladové haly. Součástí naší dodávky díla byla realizace veškerých výplní otvorů včetně klempířských a zámečnických konstrukcí a prvků.

Investor akce: Město Žďár nad Sázavou.
Rok realizace: 2014/2015
Doba realizace: 4 měsíce
Zastavěná plocha: 1190 m²