Rádi bychom Vám tímto představili pro naši společnost velmi prestižní projekt, na kterém jsme se v roce 2021 podíleli pod vedením stavby, generálním sdružením HOCHTIEF a.s. a MORYS a.s. a to tak zvaně na domácí půdě, ve městě Opava v Moravskoslezském kraji.

Realizace díla: Parkovací dům u nádraží Opava Východ.

V rámci naší části realizace na tomto projektu zajišťovala naše společnost kompletní výrobu, dodávku a montáž celého ocelového skeletu parkovacího domu včetně ocelové konstrukce přístupové lávky a kompletní dodávku a montáž nosných trapézových plechů.

Celkem se u tohoto rozsáhlého projektu jednalo o výrobu, dodávku a montáž více než 500 tun oceli, tvořící hlavní nosný skelet celého parkovacího domu.

Parkovací dům je konstrukčně navržen se třemi užitnými patry a to o celkové délce 81,4 m, celkové šířce 32,8 m a venkovní výšce v atice rovných 9,0 m.

Samotná realizace naší dílčí části nám zabrala necelých 7 měsíců.

Toto dílo řadíme do portfolia atypických konstrukcí a hal.

Dílo bylo úspěšně dokončeno a předáno městu Opava.

Investor akce: Město Opava
Rok realizace: 2021
Doba realizace: 7 měsíců
Zastavěná plocha: 2426 m²