V druhé polovině roku 2013 jsme realizovali kompletní rekonstrukci střešního pláště zásobníku cukru společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava Společnost Moravskoslezských cukrovarů se sídlem v obci Palhanec u Opavy, se nachází necelý 1 km od sídla naší společnosti.

Opravu střešního pláště sila realizovala naše společnost jako akci na klíč. Akce byla výjimečná svoji výškou, kdy horní bod střešního pláště dosahoval 42,5 m, a celkově svým rozsahem celého díla, kdy se nejprve musel postupně po částech demontovat původní střešní plášť, odstranit špatnou podkladní konstrukci, která se nahrazovala konstrukcí novou a následně celý odkrytý prostor zakrýt pláštěm novým.

Kompletní opravu střešního pláště sila a práce náročné především na bezpečnost, kdy veškeré opravy probíhaly za stálého výškového jištění, zvládla naše společnost za pouhé 3 měsíce.

Investor akce: Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava
Rok realizace: 2013
Doba realizace: 3 měsíce
Zastavěná plocha: 1256 m²