Realizace expedičních zásobníků pro společnost MLÝN HERBER spol. s r.o., spočívala v dodávce a montáži ocelové konstrukce pro uložení expedičních zásobníků. Montovaná konstrukce pro technologii o rozměrech 5×8 m s výškou 23 m byla opatřena střešním a stěnovým opláštěním trapézovými plechy.

Druhá část této zakázky sestávala z dodávky a montáže dvou expedičních zásobníků s průměrem 3,6 m a výškou 14 m. Expediční zásobníky byly opatřeny technologiemi jako potrubí tlakové dopravy, potrubní rozvody stlačeného vzduchu, aspirační potrubí zásobníků, provozní rozvod silnoproudu, uzemnění a hromosvody, úprava řídícího systéme.

Při realizací této zakázky jsme mohli zúročit naši odbornost a zkušenosti v rámci portfolia technologických konstrukcí.

Investor akce: MLÝN HERBER spol. s r.o.
Rok realizace: 2016
Doba realizace: 2 měsíce
Zastavěná plocha: 40 m2, 113 m3