Oficiální název celého projektu zní „Minimalizace emisí TZL pro Mlýn Herber„. Celá realizace spočívala v přípravě základové desky pod sila, dodávce a montáži ocelové konstrukce pro uložení expedičních zásobníků, výrobě a montáži 11 ks expedičních zásobníků. Součástí ocelové konstrukce pro sila byla dodávka a montáž stěnového a střešního opláštění PUR panely ve stříbrných odstínech a nutné stavební úpravy vyvolané touto přístavbou. V rámci generální dodávky jsme zajišťovali také subdodavatelky elektromontáže a technologické prvky.

Investor akce: MLÝN HERBER spol. s r.o.
Rok realizace: 2017
Doba realizace: 7 měsíců
Objem zakázky: 11 ks x 80 m3