Výrobní hala je typem příhradové konstrukce a zaujímá celkovou zastavěnou plochu 759 m2, její součástí je koridor o ploše 157 m2. Součástí díla byla demontáž stávajícího střešního pláště u koridoru a stávající ocelová konstrukce. Dále byly na této akci prováděny zemní práce – základy, základové pásy, montážní jámy pro usazení technologií, podlahy a veškerá řemesla. Stěnové opláštění a zastřešení je u provozní haly i koridoru zhotoveno z PIR panelů. Výrobní hala je vybavena dvěma mostovými jeřáby a dvěma otočnými jeřáby. K prosvětlení interiéru je do střechy zabudován obloukový světlík. Nezbytnou součástí dodávky díla jsou výplně otvorů (okna, dveře, vrata) a klempířské prvky, které objektu dodávají jedinečný design.

Investor akce: RKL Slévárna, s.r.o.
Rok realizace: 2017
Doba realizace: 3,5 měsíce
Zastavěná plocha: 759 m²