Ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby společností STEP, spol. s.r.o. jsme se na přelomu roku 2019 a 2020 ve městě Kolín podíleli na realizaci novostavby provozně-výrobních prostor pro investora díla – METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.

Realizace díla z naší strany zahrnovala kompletní výrobu, dodávku a montáž ocelových skeletů jednotlivých objektů, kompletní stěnové opláštění sendvičovými panely, realizaci střešních skládaných plášťů, dodávku mostových mobilních jeřábů, střešní a fasádní výplně otvorů a v poslední řadě realizaci klempířských a zámečnických prvků.

Konstrukčně byl ocelový skelet jednotlivých objektů navržen v rámovém provedení s volnou vnitřní dispozicí a to o celkové zastavěné ploše všech stavebních objektů 4984 m2.

Tuto celou realizaci řadíme do portfolia výrobních hal.

Investor akce: STEP, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2019/2020
Doba realizace: 10 měsíců
Zastavěná plocha: 4984 m²