Pro našeho dlouholetého obchodního partnera společnost RKL Slévárny, s.r.o. jsme realizovali, jako generální dodavatel stavby, přístavbu nových a současně stavební úpravy stávajících výrobních prostor. Realizace stavby probíhala v Dolním Benešově v Moravskoslezském kraji.

Realizaci díla můžeme rozdělit na dvě části:

První část byla řešena jako samostatná přístavba nových výrobních prostor o celkové zastavěné ploše 234 m². Konstrukčně byla tato část navržena v našem firemním systému VEDE jako dvojlodní přístavba s nosnými jeřábovými drahami pro osazení mostových jeřábů.

Druhá část byla poté řešena jako kompletní rekonstrukce stávajících výrobních prostor o zastavěné ploše 817 m². V této etapě jsme nejprve realizovali kompletní demolici stávající dvojlodní střechy včetně hřebenových světlíků, demolici vnitřních stávajících betonových sloupů, aj. Po kompletní realizaci demoličních prací následovalo z naší strany provedení založení nových vnitřních sloupů, betonáž nového obvodového věnce střechy a kompletní výrobu, dodávku a montáž nové příhradové střechy včetně finálního pláště.

Součástí dokončení našeho díla byly dále stavařské a řemeslné práce, realizace průmyslové podlahy, kompletních výplní otvorů, závěrečné klempířské a zámečnické prvky.

Celkem tak investorovi díla kombinací obou těchto stavebních částí vznikly nové výrobní prostory o celkové zastavěné ploše 1050 m².

Chtěli bychom touto cestou poděkovat investorovi díla za vloženou důvěru v naší společnost u tohoto stavebního projektu.

Toto dílo řadíme do portfolia výrobních hal.

Dílo bylo úspěšně dokončeno a předáno investorovi.

Investor akce: RKL Slévárna, s.r.o.
Rok realizace: 2020
Doba realizace: 8 měsíců
Zastavěná plocha: 1050 m²