V létě roku 2020 jsme se jako generální dodavatel celého díla zhostili v městě Šumperk nelehkého úkolu a to postavit pro investora díla společnost Pars nova a.s. novostavbu přejímací haly za necelých 7 měsíců.

Nová přejímací hala bude primárně sloužit pro úpravy a renovace vlakových souprav.

Společnost Pars nova a.s. je tradiční česká firma s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

Konstrukčně je přejímací hala navržena v rámovém provedení o základních rozměrech 21,5 x 44,8 m s hřebenovou výškou 10,7 m.

Součástí naší generální dodávky bylo odstranění stávajících kolejových tratí, pilotové založení, kompletní spodní a horní ocelová stavba včetně opláštění, výplně otvorů, vnitřní práce a řemesla, vnitřní monolitické konstrukce a servisní jámy, průmyslová podlaha, nové kolejové traťové vedení, klempířské a zámečnické práce, aj.

Toto dílo řadíme do portfolia výrobních hal.

Dílo bylo úspěšně dokončeno a předáno investorovi.

Investor akce: Pars nova a.s.
Rok realizace: 2020
Doba realizace: 6,5 měsíce
Zastavěná plocha: 963 m²