Naše společnost prováděla jako generální dodavatel výstavbu nových výrobních prostor pro investora Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. ve Skřivanech. Výstavba díla se týkala kompletního provedení výrobní dvojlodní haly s vnitřní vestavbou, založení spodní stavby, podlahy, provedení řemesel a terénních úprav. Ocelový nosný skelet haly je řešen v konstrukčním systému VEDE jako dvojlodní hala s příhradovou vnitřní konstrukcí o celkové zastavěné ploše 3598 m2.

Investor akce: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
Rok realizace: 2016/2017
Doba realizace: 8 měsíců
Zastavěná plocha: 3598 m²