V červnu roku 2018 naše společnost zahájila jako generální dodavatel díla výstavbu pod názvem: Bourárna a balírna masa a zvěřiny Bidfood Czech Republic s.r.o.

Generální dodávka díla z naší strany zahrnovala výstavbu celkem tří částí objektů, ze kterých se nové výrobní prostory skládají. Část nižší jednopodlažní haly pro zpracování masa o rozloze 826 m2, dvoupodlažní část výrobního provozu, zázemí kanceláří, šaten o rozloze 871 m2 a v poslední řadě boční přístavby skladu ze zastavěnou plochou 176 m2.

Součástí naší realizace byly všechny stavební práce, kompletní výroba, dodávka a montáž ocelového skeletu všech objektů, realizace střešního a stěnového opláštění včetně všech výplní otvorů, vnitřní instalace a řemesla včetně zámečnických a klempířských konstrukcí a prvků.

Investor akce: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Rok realizace: 2018/2019
Doba realizace: 7,5 měsíce
Zastavěná plocha: 1873 m²