S naším dlouholetým obchodním partnerem, generálním dodavatele díla, společností GCO plus, spol. s.r.o. jsme se v roce 2019 a 2020 podíleli na realizaci nových objektů přístavby a nástavby pro investora díla společnost ÚJV Řež, a.s.

Ústav jaderné fyzicky sídlící v obci Řež se s více jak 65 letou historií zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

Samotná stavba je půdorysně pouhých 280m² se základními rozměry 16 x 17,5m, její výška 26m však výrazně převyšuje a udává charakter této stavby.

Součástí naší realizace byla kompletní výroba, dodávka a montáž ocelové skeletu nástavby, střešní a stěnové opláštění, klempířské a zámečnické prvky, fasádní balkóny a pomocné zámečnické k-ce pro VZT, aj.

Toto dílo řadíme do portfolia atypických konstrukcí a hal.

Chtěli bychom tímto investorovi díla a generálnímu dodavateli poděkovat za projevenou důvěru u tohoto nelehkého úkolu a za bezproblémový průběh po celou dobu realizace stavby.

Investor akce: ÚJV Řež, a.s.
Rok realizace: 2019/2020
Doba realizace: 17 měsíců
Zastavěná plocha: 280 m²