V červenci roku 2017 se naše společnost podílela na nové výstavbě zásobníků pro uskladnění písku.
Realizace díla spočívala v kompletní výrobě, dodávce a montáži 4 ks zásobníkových sil. Dvě sila byla o parametrech 2,9 m s vnitřním průměrem a výšky 10 m, další 2 o stejném průměru, ale s výškou 5 m. Samotná realizace trvala pouhých 10 dní.

Investor akce: RKL Slévárna, s.r.o.
Rok realizace: 2017
Doba realizace: 0,5 měsíce
Objem zakázky 2 ks – 33 m3, 2 ks – 66 m3