Jsme velice rádi, že jsme se opět mohli ve spolupráci s generálním dodavatelem společnosti ING. ZDENĚK TOMEK
– STAVEBNÍ FIRMA a.s. podílet na realizaci pro nás již v pořadí 5. etapy výstavby dvoulodní haly s administrativou pro investora akce ZJP s.r.o. v Zábřehu v Olomouckém kraji.

Tato 5. etapa byla etapou jednoznačně největší. Spočívala ve výstavbě třech halových objektů – dvou objektů
skladově-servisních a administrativního zázemí.
Objekt SO01 – Servisní centrum kusového zboží byl o celkové rozloze 1404 m2. Ocelový nosný skelet byl řešen příhradovými sloupy s přípravou pro jeřábovou dráhu na mostový jeřáb a s příhradovou střešní konstrukcí.
Objekt SO02 – Servisní centrum hutního materiálu byl o celkové rozloze 1296 m2. Ocelový nosný skelet byl opět jako v případě objektu SO01 řešen příhradovými sloupy s přípravou pro jeřábovou dráhu na mostový jeřáb a s příhradovou střešní konstrukcí. Oba tyto halové objekty byly ve střešním plášti prosvětleny střešními hřebenovými světlíky o délce 32 m a 44 m.
Objekt SO03 – Administrativní přístavba byl realizován o celkové zastavěné ploše 255 m2 a jednalo se v tomto případě o dvoupodlažní administrativní ocelový skelet. Všechny tyto tři stavební objekty byly svým konstrukčním řešením provedeny v systému konstrukcí VEDE a jejich plášť je v tomto případě kompletně řešen sendvičovými panely.

Velice si vážíme důvěry generálního dodavatele i investora akce, kterou do nás při této investici vložili.

Investor akce: ZJP s.r.o.
Rok realizace: 2016
Doba realizace: 4 měsíce
Zastavěná plocha: 2955 m²