Generální dodávka díla Sportovní haly byla započata v listopadu 2014 a k jejímu předání došlo v září 2015. Realizace díla trvala rok a zahrnovala vybudování sportovní plochy s kompletním sportovním zázemím, přístavbu spojovacího krčku a úpravy venkovních ploch. Zastavěná plocha sportovní haly činí 1152 m², spojovací krček měl téměř 37 m².

Sportovní hala byla technicky řešena příhradovým typem ocelové konstrukce. Pro zastřešení a opláštění byl použit sendvičový panel, jež dodávala společnost Kingspan, a.s. Prosvětlení je řešeno kombinací prosvětlovacích pásů po obvodu stěn ze tří stran sportovní plochy a prosvětlením instalací zářivek. Barevnost opláštění byla zvolena investorem v barvách TJ SPARTAK. Pro sportovní účely byla použita litá polyuretanová podlaha, která bývá určena pro různé sportovní využití (volejbal, nohejbal, badminton, kopaná, basketbal a další).

Investor akce: Město Budišov nad Budišovkou
Rok realizace: 2014/2015
Doba realizace: 11 měsíců
Zastavěná plocha: 1189 m²