Ve spolupráci s generálním dodavatelem akce – společnosti Metrostav a.s., jsme se podíleli na realizaci novostavby díla: Sportovní hala Svojsíkova, nacházející se v městě Český Těšín.

Realizaci díla z naší strany můžeme rozdělit na dvě části.

První část realizace novostavby zahrnovala výrobu, dodávku a kompletní montáž ocelového skeletu sportovní haly, který byl v tomto případě řešen v ocelovém rámovém provedení o rozměrech 43,8 x 29 m s maximální vnitřní světlou výškou 9,6 m. Součástí naší realizace bylo kompletní provedení stěnového opláštění sportovní haly včetně exteriérových klempířských a zámečnických výrobků, realizace střešního nosného trapézového plechu a interiérové klempířské a zámečnické prvky spojené především s výstavbou vnitřní tribuny pro diváky.

Druhá část obnášela realizaci ocelové nástavby na zděnou část sociálního zázemí haly, která byla opět řešena v ocelovém rámovém provedení. Součástí naší dodávky a montáže u této nástavby bylo kompletní stěnové opláštění z prosvětlovacími panely a provedení klempířských prvků.

Velmi nás těší, že jsme mohli být součástí tohoto stavebního projektu.

Tuto realizaci řadíme do sportovních referencí.

Investor akce: Město Český Těšín
Rok realizace: 2018-2019
Doba realizace: 9 měsíců
Zastavěná plocha: 1269 m²