Naše společnost se úspěšně podílela na realizaci díla: Novostavba tělocvičny ZŠ Paskov na přelomu roku 2017/2018 ve spolupráci s generálním dodavatelem akce, společností STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Realizace díla z naší strany zahrnovala kompletní výrobu, dodávku a montáž ocelového skeletu haly, který byl v tomto případě řešen v příhradovém provedení, dále realizaci podkladního trapézového plechu střešního pláště, fasádní plášť ze sendvičových panelů, dodávku klempířských a ostatních zámečnických konstrukcí a prvků.

Sportovní hala je navržena o celkové zastavěné ploše 1212 m2 o rozměrech 27,25 x 44,48 m s vnitřní světlou výškou pod vazník 9,5 m.

Investor akce: Město Paskov
Rok realizace: 2017/2018
Doba realizace: 4,5 měsíce
Zastavěná plocha: 1212 m²