Ve spolupráci s generálním dodavatelem díla IPS Třinec, a.s., jsme na jeho domácí půdě realizovali výstavbu nové sportovní haly pro místní Gymnázium Třinec na ulici Komenského.

V úplném počátku zahájení všech prací předcházela výstavbě samotná demolice původní zděné haly, kterou zajišťoval kompletně generální dodavatel. Na stejném místě tak vznikl prostor pro realizaci nového, většího a především modernějšího sportovního zázemí místního Gymnázia.

Naše společnost FEMONT OPAVA s.r.o. u tohoto projektu zajišťovala kompletní výrobu, dodávku a montáž ocelového příhradového skeletu haly, montáž střešního trapézového plechu, kompletní fasádní plášť a poslední řadě veškeré klempířské a zámečnické prvky a konstrukce haly.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat generálnímu dodavateli za týmovou spolupráci po dobu celé realizace.

Váš FEMONT OPAVA s.r.o.

Investor akce: IPS Třinec s.r.o.
Rok realizace: 2023
Doba realizace: 7 měsíců
Zastavěná plocha: 1058 m²