Realizace tohoto díla spočívala ve výstavbě dvou halových objektů, a to sportovní a skladové haly.

Sportovní hala je zde řešena konstrukčním systémem s rámovou ocelovou konstrukcí se sedlovou střechou a čítala celkově 891 m² zastavěné plochy. Skladová hala je zde oproti tomu řešena, jako příhradová konstrukce s pultovou střechou a její zastavěná plocha čítá 338 m². Obě haly byly tvořeny střešním i stěnovým pláštěm z kovových sendvičových panelů s tepelnou izolací.

Tyto dva halové objekty byly poté investorem spojeny zděnou administrativní budovou, která tvoří sociální zázemí sportovní haly a zároveň i sídlo společnosti investora.

Do obvodového pláště sportovní a skladové haly byl pro maximální prosvětlení přirozeným světlem vložen prosvětlovací pás z polykarbonátu. Klempířské prvky a výplně otvorů byly doplňkem haly a dokreslují konečnou podobu a design. Dílo bylo realizováno v obci Diaková na Slovenku, okres Martin.

Investor akce: SPORT SERVICE, s.r.o.
Rok realizace: 2012
Doba realizace: 6 měsíců
Zastavěná plocha: 1229 m²